Проектът „Млад Чирак“ на Сдружение Ре-Акт

През тази учебна година Сдружение Ре-Акт стартира нов проект за професионално обучение на младежи от ВУИ „Ангел Узунов“ в Ракитово. Благодарение на проекта юношите с противообществени прояви ще имат възможност да получат професия и да се реализират след напускане на институцията. Плановете на сдружението са да обучат поне десет души на дърводелство, като на най-добрите от тях е осигурен стаж в дървопреработващи фирми в района на Ракитово и Велинград.

Уважаеми колеги,

За ваше удобство, можете да свалите съобщението до медиите и снимки от инициативата на Сдружение Ре-Акт – документи за сваляне (информация за медиите в word-файл и четири снимки)