bacb-2

Първата на българския пазар дебитна карта с мини-компютър, дисплей и клавиатура

В първата седмица след Великден (23.04.2014) събрахме медии и партньори на представянето на банкова карта без аналог на българския пазар.

Резултатите от мониторинга показват повече от 20 публикации до момента (онлайн и печатни медии), успешно покриващи таргет-групата на продукта.

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и VISA Европа представят един от най-иновативните банкови продукти в света. Във всяка банкова карта V PAY и Visa Business CodeSure има вграден компютър с клавиатура, екран и батерия, благодарение на които тя може да генерира еднократно валидни пароли. Това представлява изключителна новост за българския банков пазар и ще предизвика интереса на всички, които ценят сигурността при боравене със средствата си.

Пълният текс на съобщението до медиите можете да видите от този линк (документ в Microsoft Word)

Вашият коментар