Chipolino

Чиполино – глобална и локална

Бяхме избрани за агенция на Чиполино през май 2013 година. Да, имаме опит в обслужването на този клиент от 2010 година в друго качество. И да, стратегията, която предложихме, беше приета без нито една забележка от Клиента.

Нашата работа включва

  • Промотиране на продуктите на компанията в онлайн-пространството на български и английски
  • Консултации и поддръжане на корпоративен блог
  • Създаване и поддръжане на фейсбук-страница на английски
  • Постоянен мониторинг на социалните мрежи и медии за споменавания на името на Клиента
  • Създаване на корпоративен филм на български, английски и унгарски

Продължаваме да добавяме и нови услуги за Клиента – нови проекти след шест-месечния преглед на дейността, очаквайте новини. Да, правим преглед на дейността, редовно.

Вашият коментар